Otevírací doba: 10:30 - 15:00   -   Využijte našeho Chatbota vpravo dole pro základní informace.


Úvod » Články, rady, návody » Jak se starat o krbová kamna?

Jak se starat o krbová kamna?

Nemalá část lidí, kteří používají krbová kamna jako jeden z hlavních zdrojů tepla, zapomíná na jejich údržbu. Často stačí velmi málo, abyste životnost spotřebiče prodloužili i o celé roky. Zde Vám tedy poradíme pár základních úkonů, které byste měli dělat pravidelně.Na začátek rozhodně musíme zmínit to, že velké procento péče o krbová kamna dělá prevence. Vždy tedy dbejte například na to, abyste do vašich krbových kamen používali pouze kvalitní palivo. Rozhodně tedy váš krb nezatěžujte nekvalitním topivem, nebo tím, co pro ně není vůbec určeno.

Použitím vhodného a kvalitního paliva nebude docházet ke zbytečnému zanášení a nebo opotřebení jejich komponentů.

Zároveň je potřeba dodat, že údržbě krbových kamen se je nutno věnovat po celý rok, a to i když nejsou delší dobu používány. I tím, že se nepoužívají dochází k jejich zanášení prachem.


Péče o krbová kamna a kouřovody

Krbová kamna a krbové vložky je zapotřebí čistit minimálně jednou za rok po topné sezoně nebo v případně celoročního provozování častěji dle potřeby. Záleží na tom, jak často se v krbových kamnech topí.

Veškeré činnosti je potřeba provádět vždy, když jsou krbová kamna ve zcela vychladlém stavu.

Při čištění je potřeba odstranit veškeré usazeniny v kouřovodech a spalovacím prostoru.


Čištění kouřovodů:


V kouřovodech se často usazuje dehet, který snižuje vnitřní průměr kouřovodu a tím zvyšuje odpor při odvodu spalin. To může způsobit menší tah komína a snížení schopnosti hoření ve spalovací komoře. Může docházet i k zápachu v místnosti.

Kouřovody, jak je již psáno v článku, čistíme pravidelně skrze čistící otvory. Frekvenci této údržby nelze určit, každý topí jinak a používá jiné palivo. Doporučuje se kouřovody zkontrolovat alespoň 2x za topnou sezonu.

Na čištění kouřovodů se používá kartáč či průmyslový vysavač.


Čištění krbových kamen – topeniště:


Prvním pravidlem je zbytečně nepřikládat větší množství než výrobcem doporučenou dávku dřeva.
Kamna se s takovým množstvím jen těžce vyrovnávají. Poté dochází ke komplikacím jako jsou pokroucená dvířka, rozpadu topeniště a dalším závadám.

Při čištění topeniště rozebereme.

Vyjmou se volně vložené clony pro směrování tahu, pokud jsou u Vašich krbových kamen použity a je možné je vyjmout. Tím se usnadní přístup do prostoru nad nimi směrem ke kouřovodu.
Z topeniště je potřeba vymést či vysát veškeré nečistoty, zbytky sazí a popela, neboť tento materiál by mohl do sebe pohlcovat vlhkost a tím způsobovat korozi.
Čištění (kromě skla) se provádí bez vodních přípravků, např. ocelovým kartáčem či vysáváním.

Jakékoliv úpravy na krbových kamnech jsou nepřípustné.


Čištění skla u krbových kamen

Sklo u krbových kamen se zanáší sazemi. Proč k tomu dochází?

Nejčastějším důvodem je nízká spalovací teplota v topeništi, kdy nedochází k dostatečnému nahřátí celého systému.
Problém může také způsobit nedostatečné množství spalovacího vzduchu, který zajišťuje samovolný oplach skla a udržuje jej tak čisté.
Dalším důvodem může být topení mokrým dřevem a vliv špatných podmínek tahu komína.

Na čištění skla u krbových kamen existuje řada k tomu určených přípravků.
Obecně platí, že čistič krbových skel nastříkáte na povrch skla, necháme působit a setřeme hadrem nebo papírovou utěrkou. Při nástřiku bychom se měli vyhnout styku přípravku s těsnícími šňůrami, které mohou díky tomu vytvrdnout a poté špatně těsnit.

Další možností je vlhký hadřík ponořit do studeného popela (popel nesmí obsahovat nečistoty jako jsou kamínky atd.) a poté sklo mechanicky otřít. Až je sklo dostatečně očištěné, dočistíme jej pomocí novin, papírové utěrky nebo hadříku.

Čištění provádějte vždy jen, když jsou krbová kamna ve zcela vychladlém stavu.Čištění vnějšího pláště krbových kamen

Povrch krbových kamen je chráněn žáruvzdornou povrchovou úpravou.
Žáruvzdorná povrchová úprava není antikorozní. Zabraňte tedy přímému kontaktu s vodou a jinými čistícími prostředky.
Veškeré povrchy je potřeba čistit pouze měkkým suchým hadříkem.
Je-li zapotřebí překrýt odřený či poškrábaný povrch, je vhodné použít pouze žáruvzdornou barvu ve spreji


Kdy je potřeba měnit těsnění kolem dvířek a skla?

Těsnění kolem dvířek a skla je vhodné zkontrolovat jednou za čas, třeba před zatopením v krbových kamnech.
Pokud je šňůra roztržená, ztvrdlá nebo se třepí, pak je vhodné těsnění vyměnit. Vždy používáme těsnící šňůry a lepidla k tomu určené.

Vadná těsnící šňůra může způsobit několik problémů.
Neposkytne dostatečnou těsnost a připouští vzduch do spalovací komory. To může znehodnotit proces hoření a jeho efektivitu. (hlavně z pohledu ekonomického, kdy dochází k příliš rychlému hoření dřeva).
Pokud by byla šňůra ztvrdlá či vymačkaná, hrozí její příliš velká tuhost a tím snížení dilatačního prostoru. Tím může dojít k poškození skla při rozpínání teplem (sklo může prasknout).


Kdy je potřeba vyměnit šamotovou vyzdívku či jednotlivé šamoty?

Úplnost a zachovalý stav šamotové vyzdívky je nutno sledovat během topné sezony.
Mezery mezi jednotlivými šamotovými cihlami slouží jako tepelná dilatace, která zamezuje popraskání šamotu a nesmí se jakkoliv vyplňovat.
Popraskané šamotové cihly neztrácejí svojí funkčnost, pokud zcela nevypadnou. V případě, že nějaká část šamotových cihel vypadne, je potřeba jejich výměny.


Mazání třecích ploch a pohyblivých částí

Díly, které jsou mechanicky namáhány při obsluze, jsou vystaveny tření.
Jedná se o panty u dvířek či zavíracího mechanismu, které jsou potřeba občas namazat mazivem pro vysoké teploty.


Jak často čistit teplovodní výměník?

I teplovodní výměník se může zanést popelem či dehtem, které jsou izolantem.

Průduchy výměníku je potřeba čistit podle potřeby, alespoň 1x za 3 týdny pomocí ocelového kartáče.
Znečištění je ovlivněno především vlhkostí paliva, způsobem obsluhy (např. provozem v úsporné režimu – regulátory vzduchu uzavřeny) a nebo také způsobem napojení na otopnou soustavu.
Zanesení výměníku může způsobovat nadměrné zakuřování spalovací komory a dým může vniknout do obytného prostoru. Vrstva nečistot také může snižovat účinnost teplovodního výměníku.

Jak často vynášet popel?

Základním pravidlem je vybírat vždy vychladlý popel z (roštu) topeniště spalovací komory.
Je potřeba dbát na to, aby při naplnění zhruba z poloviny popelníku, kužel popela nenarostl příliš blízko k roštu a ten se nepoškodil přehřátím. Zároveň by popel omezoval vstup vzduchu potřebného pro spalování.
Nejlepší je vyprazdňovat popelník ve zcela vychladlém stavu, nejlépe před zatopením.
K čištění popelníku nebo topenišť může být také dobrým pomocníkem vysavač určený k vysávání popela.

Pozor před vyprazdňováním popelníku, nesmí obsahovat žhnoucí zbytky paliva, které by mohli způsobit požár v odpadní nádobě.


Revize

První revizi musí Vaše krbová kamna nebo krbové vložky  absolvovat ještě před jejich uvedením do provozu.

Následně pak musí revizi podstoupit každé 3 roky. Pokud by jste tak neučinili, hrozila by Vám nejen pokuta, ale v případě požáru by mohl vzniknout problém ze strany pojištění.


Vytvořeno systémem www.webareal.cz

MjAwZWU3M